The Earliest Wheel Finds, Their Archeology and Indo-European Terminology in Time and Space, and Early Migrations around the Caucasus

by 
Hans J. J. G. Holm
Price 
9 300 Ft6 510 Ft
List pricePrice
ISBN 
978-615-5766-30-5
Published 
2019

Series Minor No. 43

Budapest, Archaeolingua, 2019
Puhakötés | Paper book, 23.5 × 16.5 cm
158 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 158 pages with colored and grayscale images

ISBN 978-615-5766-30-5
ISSN 12 166 847

Table of contents // Tartalomjegyzék

Description

Over the last two centuries, many hypotheses have been proposed about the region of origin of the hypothetical (Proto-) Indo-Europeans as speakers of the postulated Indo-European proto-language. Although wheeled transport has always played a central role in this discussion, an exact chronological analysis of attested wheels, their Indo-European terminology, and the dispersal of the latter in time and space has not yet been conducted. This short study aims to fill this gap.  The book investigates the oldest wheel finds (before ca. 2000 BCE) and their Indo-European terminology, especially in terms of onomasiological aspects. Recent lexicostatistical and glottochronological approaches to Indo-European phylogeny are compared, possible implications for the IE-Anatolian and Tocharian migrations are discussed, and a hypothesis for the development of the wheel is proposed. The value of this work lies mainly in the collection of wheel-related archaeological and linguistic data and their analyses in a chronological context.

Leírás

Az elmúlt kétszáz évben sok teória látott napvilágot a feltételezett proto-indoeurópai népességgel és nyelvükkel kapcsolatban. Bár a kerék megjelenése ezeknek a vitáknak mindig is fontos eleme volt, a kerék használatával kapcsolatos indoeurópai terminológia és a kapcsolódó régészeti leletek kronológiája, illetve ezek földrajzi elterjedése a mai napig kérdéses. Ez a rövid tanulmány ennek a hiánynak az áthidalására tesz javaslatot. A könyv táblázatos formában veszi sorra a legrégebbi, kerékre utaló régészeti nyomokat és ezek terminológiáját új lexikostatisztikai és glottokronológiai megközelítésből.