Az Aquincumi polgárváros

by 
Paula Zsidi
Price 
1 500 Ft
Price
ISBN 
963 9340 55 3
Published 
2013

Aquincum Pocket Guides

Budapest, Archaeolingua, 2013
Puhakötés | Paper book 
142 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 142 pages with colored and grayscale images

ISBN 978 963 9340 55 3
Ez a könyv angolul is elérhető | This book is also available in English

Leírás

A főváros területén tucatnyi emlék őrzi a római kori városelőd, Aquincum örökségét. Közülük is kiemelkedik az Aquincumi Múzeumot körülölelő romkert, a több mint száz éve folyó feltárások nyomán felszínre hozott és összefüggően bemutatott maradványaival. A látogatókkal szembeni régi adósságát törleszti a múzeum e romkerti vezetővel. A kiadvány Pannonia Inferior egykori székhelye, Aquincum polgárvárosának helyreállított romjai között és az ahhoz kapcsolódó látnivalók nyomában kalauzolja az érdeklődőket. Az antik város csaknem 30 épületének leírását, az egykori ásatásokról készült metszetek, rekonstrukciós rajzok és az épületekből előkerült egy-egy szép lelet fotója egészíti ki. A szakirodalmi tájékoztató további ismeretek forrása lehet. A kiadvány számos alaprajz segítségével remélhetőleg nemcsak a romok közti tájékozódást szolgálja, hanem a kirándulásból hazatérve, a romkerti képeket nézve alkalmas az Aquincumban töltött néhány óra emlékének visszaidézésére is.

Tartalomjegyzék

Előszó 1
Aquincum történetének rövid áttekintése 3
A romok újra felfedezésétől a modern ásatásokig 11
A város kialakulása és a városkép változásai 19
A helyreállított városkép 33
Séta a romterületen 39
A város központja 41

A utca 41
C és D utca kereszteződése 42
Forum (II. épület) 44
Forum szentély 46
A fórumkörzet keleti része 48
Törvényháza (basilica) (I. épület) 48
Basilica keleti traktusa 51
Az északkeleti városrész épületei 53
D utca 54
Hosszúház díszudvarral (XXIX. épület) 55
Északi közfürdő (XXXI. épület) 57
A fórumkörzet délkeleti tömbje 61
Nagy közfürdő (IV. épület) 62
Fortuna Augusta szentélye (V. épület) 67
Húspiac (macellum) (VI. épület) 68
Az észak-déli főutca mentén 73
C utca 73
Boltsor (tabernae) (III. épület) 74
Az „iparos negyed" 77
Kollégiumi székház,
a „fuvarosok" egyesületének háza (VIII. épület)
Középület, kollégiumi székház (XI. épület) 81
Lakóház átriummal (X. épület) 82
Sorhelyiséges hosszúház (XII. épület) 84
E utca 86
Lakóház udvarral (VII épület) 87
Iparos ház, „kelmefestő" háza (IX. épület) 89
A városi magisztrátus lakónegyede 90
B utca 90
Lakóház (LV épület) 92
Magánház mozaik padlóval,
„Dirké épület" (XXI. épület) 93
Lakóház díszkúttal, „mészáros" háza (XXV. épület) 95
Lakóház fürdővel, „kereskedő" háza (XXIV. épület) 96
Szentély és lakóház épületegyüttese 98
Lakóház a mithraeum mellett,
„Victorinus" ház (XXII. épület) 98
Marcus Antonius Victorinus mithraeuma
(XXIII. épület) 99
Az „előkelő negyed” 102
F utca 103
Kettős fürdő (XIII. épület) 103
Lakóház (XX. épület) 107
Nagy lakóház peristyliummal és átriummal
(XIV. épület) 108
Nagy lakóház magánfürdője (XIV a. épület) 113
A város délkeleti régiója 116
A G utcától a déli városfalig 116
Symphorus és Marcus mithraeuma (XVIII. épület) 117
A déli városfal vonala 120
Vendégfogadó fürdőszárnyának részlete
(XL. épület) 120
Egyéb látnivalók és hasznos romkerti tudnivalók 123
Kiállítóhelyek a romterületen 123
Kőtárak 126
Érdekességek a romkertben 127
Jó tudni... 129
Emlékek a romterületen kívül 131
A római vízvezeték helyreállított szakasza 131
Az északi városfal helyreállított szakasza 132
A polgárvárosi amfiteátrum 132
Időrendi táblázat 134
Szakirodalmi tájékoztató 138
Gyakrabban használt idegen kifejezések 142