Azzal, hogy látogatja az Archaeolingua Alapítvány weboldalát, elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrált Felhasználó-e, vagy regisztráció nélkül használja a weboldalt. Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Archaeolingua Alapítvány (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 13, nyilvántartási szám: 01-01-0001833; adószám: 19668545-2-42; a továbbiakban „Üzemeltető”). Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük, forduljon az Archaeolingua Alapítványhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: info@archaeolingua.hu

telefonszám: +36-1-375-8939

levelezési cím: Archaeolingua Alapítvány, 1067 Budapest, Teréz krt. 13.

A weboldal tartalma a magyar és a nemzetközi szerzői jog védelme alatt áll. A jelen weboldalról származó bármely anyag bármilyen felhasználása kizárólag nem-kereskedelmi és magáncélra történhet. A jelen weboldal semmiféle módosítása vagy további reprodukálása nem megengedett, tartalmát semmilyen módon nem szabad másolni vagy felhasználni. A jelen weboldalon használt vagy megjelenő logo, kereskedelmi név, grafikus megjelenítés és egyéb szellemi tulajdonjogok saját tulajdont képeznek, és magyar és nemzetközi jogvédelem alatt állnak. Bármilyen módon történő felhasználásuk az Archaeolingua Alapítvány előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Az Archaeolingua Alapítvány törekszik rá, hogy a jelen weboldal mindenkor aktuális és helyes információkat tartalmazzon, ugyanakkor nem nyújt garanciát vagy biztosítékot a weboldal tartalmának pontosságára, aktualitására, illetve teljességére vonatkozóan.

A jelen weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat. Az Archaeolingua Alapítvány nem vonható felelősségre ezek tartalmáért.

Az Archaeolingua Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy szolgáltatásait előzetes bejelentés nélküli megváltoztassa, kiegészítse, vagy megszüntesse. Az Archaeolingua Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, az Archaeolingua Alapítványon kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem, tovább nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldalak létezéséből, használatából, meghibásodásából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Az Archaeolingua Alapítvány megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldalak biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldalak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

Az Archaeolingua Alapítvány bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.