Történeti tájak - vizes élőhelyek

by 
Jerem Erzsébet - Laszlovszky József - Pinke Zsolt - Drosztmér Ágnes - Renner Zsuzsa (szerk.)
Price 
2 000 Ft
Price
ISBN 
978 963 9911 99 4
Published 
2017

Budapest, Archaeolingua, 2017
puhakötés | paperback,
106 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 106 pages with colored and grayscale images

ISBN 978-963-9911-99-4

Table of contents // Tartalomjegyzék

Leírás

A ​történeti tájak kutatásában az elmúlt két évtizedben jelentős változások zajlottak: a korábban egymástól elválasztva dolgozó tudományterületek közelebb kerültek egymáshoz, a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a műszaki és természettudományok között szoros együttműködés alakult ki. Ennek legjobb példáit figyelhetjük meg a vizes élőhelyekhez kapcsolódó környezettörténeti kutatásokban. Az ezekkel szoros kapcsolatban álló régészet (környezetrégészet, tájrégészet), valamint a környezet- és tájvédelem számos új megközelítési formát eredményezett. A klímaváltozással összefüggő régészeti, történeti és természettudományos vizsgálatok rámutattak arra is, hogy Magyarország esetében kiemelkedően fontos a felszíni vizekkel és a vizes élőhelyekkel is foglalkozni, mert ezek különösen érzékenyen mutatják a környezeti változások hatásait (szennyeződés, veszélyeztetett fajok, szélsőséges időjárási események). Az elmúlt évtized kiemelkedően magas árvizei pedig a magyarországi folyók és árterek tájvédelmének kérdését vetették fel ismételten nagy hangsúllyal. Éppen ezek miatt szükségesnek látszott, hogy a különböző szakterületeken dolgozó, az egyes programokban támogatóként vagy önkéntesként résztvevő szervezetek és személyek megismerjék a különböző területek eredményeit, módszereit. Jelen kötet az erre a témára szervezett programsorozat (előadássorozat, poszterkiállítás, projektbemutatók, műhelyvita) anyagait tartalmazza.