Temetkezési szokások a Körös–Tisza–Maros közén az avar kor második felében

by 
Lívia Bende
Price 
19 443 Ft
Price
ISBN 
978-963-9911-95-6
Published 
2017

ONLY A FEW COPIES LEFT! // MÁR CSAK NÉHÁNY PÉLDÁNY ELÉRHETŐ!

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 8.

Budapest, Archaeolingua, 2017
Keménykötés | Hardcover
564 oldal, illusztrációkkal | 564 pages with images

ISBN 978-963-9911-95-6
ISSN 20648162

Table of contents // Tartalomjegyzék

Description

Lívia Bende’s name is well-known among researchers of the Migration Period, in Hungary as well as abroad. This study is the PhD dissertation of Bende who tragically passed away at a young age. She collected all available data on the funerary customs of people who lived in the area surrounded by the Körös, Tisza and Maros rivers in the second half of the Avar period. This is the first attempt to provide a comprehensive analysis of this region in this regard. As a result, she succeeded in finding analogies with late Avar communities on the other side of the Tisza river, as well as i identifying surviving populations and define their settlement area. This volume makes a great amount of so far unpublished data available (3277 graves from 53 cemeteries), and introduces new factors in their analysis.

The book is in Hungarian.

Leírás

Bende Lívia neve jól ismert a népvándorláskor kutatóinak körében Magyarországon és külföldön egyaránt. Ez a kötet a tragikusan fiatalon elhunyt szerző PhD disszertációja. Bende összegyűjtötte a Körös-Tisza-Maros közén az avar kor második felében élő népesség temetkezési szokásaira vonatkozóan elérhető összes adatot; ez a munka volt az első kísérlet a terület ilyen szempontú, teljes körű elemzésére. A Körös– Tisza–Maros köze speciális terület, mert itt nem találhatók az egész avar koron át használt temetők. A szerző részletesen elemzi sírformák előfordulását, a sírgödrök méretét és kialakítását, a sírépítmény-típusokat, a koporsóhasználatot, és a viseleti elemek és a tárgyi mellékletek temetkezési rítusban betöltött szerepét.

A könyv magyar nyelvű.