A Rudapithecus kutatás

by 
Kordos László
Price 
4 500 Ft
Price
ISBN 
978-615-5766-51-0
Published 
2021

Régészet és természettudományok 3.

Budapest, Archaeolingua, 2021
Puhakötés  |  Paper book
159 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal  |  159 pages with colored and grayscale images

ISBN 978-615-5766-51-0

Leírás

A Rudapithecus hungaricus egy 10-10,5 millió évvel ezelőtt élt, mára kihalt emberszabású ősmajom, amelynek maradványai az északkelet-magyarországi Rudabánya vasércbányájából kerültek elő. Az l971-ben megkezdett és csaknem ötven éven át tartó rendszeres ásatások a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerültek: magyar, amerikai, kanadai szakemberek vezetésével zajlottak a kutatások. A Rudabánya név ma már fogalom a paleontológiában, és az innen ismert állatmaradványok számtalan elméletet inspiráltak az emberré válásról és az emberszabásúak evolúciójáról.

Kötetünk szerzője 1971-től minden rudabányai ásatáson jelen volt, majd később a kutatások irányítójaként dolgozott, így hatalmas tudással és dokumentumanyaggal rendelkezik a lelőhelyről és az ott feltárt maradványokról. Rudabányán a kutatók „kézzel fogható” tényeket fedeztek fel, amelyek tág lehetőséget biztosítanak az évről-évre bővülő ismeretek fényében az ellentmondásos tudományos „mesék” bizonygatására is. A Rudapithecusszal, biológiájával, életmódjával, élőhelyével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a rudabányai kutatások történetét a könyv olvasmányos, közérthető formában tárgyalja, így az olvasónak nem kell elmélyednie a kívülálló számára átláthatatlan, könyvtárnyi mennyiségű tudománytörténeti és szaktudományi irodalomban. A további tájékozódást a könyv végén kiterjedt bibliográfia segíti, amely mind az érdeklődő laikusok, mind a szakemberek számára fontos információforrás. A könyv gazdag illusztrációs anyagát archív felvételek, valamint Mészáros Ildikó fotódokumentációja adja