Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon

by 
Elek Benkő - Gyöngyi Kovács - Krisztina Orosz (eds)
Price 
11 000 Ft
Price
ISBN 
978 615 5766 01 5
Published 
2017

Budapest, Archaeolingua, 2017
Keménykötés | Hardback
559 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 559 pages with colored and grayscale images

ISBN 978 615 5766 01 5

Tartalomjegyzék // Table of Contents

Leírás

Holl Imre (1924–2016) Magyarország középkori és kora újkori régészetének meghatározó jelentőségű kutatója volt. Munkásságában a régészeti tudás, a technika történeti ér-deklődés, sőt, a korszerű természettudományos vizsgálatok igénye folyamatosan támaszkodott a történelemtudomány, a művészet- és művelődéstörténet, a klasszika archeológia és az ehhez szükséges klasszikus műveltség építőelemeire. Ennek a multidiszciplináris megközelítésmódnak minden-kor sajátossága volt az a kiemelt figyelem, amivel a tárgyi világ hazai fejlődését a tágabb összefüggések keretében tanulmányozta.  Az emlékezete előtt tisztelgő tanulmánykötet Holl Imre kutatásainak egyik fontos szegmense, a középkori és kora újkori kézműipar, a városi mesterségek és műhelyek, vala-mint az innen kikerülő különféle termékek és ezek euró-pai kereskedelme témaköréhez kapcsolódnak. Az egykori tanítványok és munkatársak írásaiban a témaválasztás, a ku  tatás módszertana és szemlélete számos esetben Holl Imre közvetlen hatását, egyben tudományos életművének aktualitását tükrözi.