Kollaps – Neuordnung – Kontinuität

by 
Tivadar Vida – Dieter Quast – Zsófia Rácz – István Koncz (eds.)
Price 
32 000 Ft
ISBN 
978 615 5766 28 2
Published 
2019

Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches. Tagungsakten der Internationalen Konferenz an der Eötvös Loránd Universität, Budapest, 14. – 15. Dezember 2015

Budapest, Archaeolingua, 2019
Táblakötés | Hardcover
812 oldal | 812 pages

ISBN 978 615 5766 28 2

Leírás
Ez az első konferencia kötet, ami a Gepida Királyság történét, régészetét, onomasztikáját, éremverését, mesterségeit és településeit helyezi középpontba a tiszai táj, Sirmium és Erdély vonatkozásában. A gepida korszak öröksége a legújabb leleteken keresztül kerül bemutatásra. A könyv bemutatja, miként világítja meg a gepidák kulturális kapcsolatainak számos vonatkozása, kapcsolatukat más európai és bizánci kultúrákkal, viszonyukat a langobardokkal, valamint hitüket és vallásukat.

Description
This is the first conference volume focused on the history, archaeology, onomatology, coinage, craftsmanship, and settlements of the Gepidic Kingdom in the Tisza Region, Sirmium, and Transylvania. The heritage of the Gepidic period is presented through the most recent archaeological discoveries. Various aspects of the cultural contacts of the Gepids, as discussed in the book, shed light on their connections to European and Byzantine cultures, their relationship with the Langobards, as well as their beliefs and religion.

Share your thoughts!

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.