Kincsek a város alatt | Treasures under the City

by 
Paula Zsidi (ed.)
Price 
11 813 Ft
Price
ISBN 
978 963 9340 49 9
Published 
2005

Budapest, Archaeolingua, 2005
Keménytábla | Hardcover
208 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 208 pages with colored and grayscale images

ISBN 978 963 9340 49 9

Tartalomjegyzék // Table of Contents

Leírás

A rendszerváltás nyomán meginduló fejlesztések és magánberuházások nagy kihívást jelentettek a főváros régészeti kutatásáért felelős Budapesti Történeti Múzeum számára. Az intézmény régész munkatársai több száz feltárást végeztek, a főváros több száz beruházásához kapcsolódva, az 1989 és 2004 közötti években. Ennek a munkának a során a kulturális örökséget olyan módon kellett menteni, hogy az a város természetes fejlődését ne akadályozza, ugyanakkor gondoskodni a megfelelő dokumentációról, és arról, hogy a kinyert információk beépüljenek a várostörténetbe, és a maradványok a modern városkép részévé válhassanak. A kötet szerkezete tematikusan épül fel, sorra veszi a nyomvonalas, az ipari és köz­célú beruházásokhoz, a lakóparkokhoz, valamint a történelmi város­magokhoz, kolostorokhoz kapcsolódó építkezéseket megelőző ásatá­sok eredményeit. A kiadvány a restaurálás és rom­konzerválás kérdéskörét is érinti. A válogatás a legkiemelkedőbb régészeti eredménnyel járó és nagyobb jelentőségű fejlesztési-beruházási programok során előkerült emlékeket tartalmazza, az őskori telepektől a római helytartó palotájáig. A kiadvány magyar és angol nyelvű.

Description

The developments and private investments initiated after the regime change in 1989 set a demanding challenge for the Budapest History Museum, the institution responsible for archaeological investigations in the capital of Hungary. During the hundreds of excavations cultural heritage had to be rescued so that it would not impede natural urban development. This bilingual (Hungarian and English) book, published in connection with a temporary exhibition at the Budapest History Museum, surveys the archaeological heritage of Budapest through the discussion of rescue excavations conducted in 1989–2004. The selection includes the most outstanding and important archaeological findings, from prehistoric settlements tot he Riman governor’s palace.