A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban / Environmental History of the Medieval and Early Modern Carpathian Basin

by 
Benkő Elek – Zatykó Csilla (szerk.)
Price 
10 500 Ft
Price
ISBN 
978-615-5766-43-5
Published 
2021

Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet – Archaeolingua, 2021 
Keménytábla | Hardcover
464oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 464 pages with colored and grayscale images
(In Hungarian, with English abstracts.)

ISBN 978-615-5766-43-5

Inhalt // Table of Contents

A kötet a környezettörténeti kutatás legfontosabb Kárpát-medencei témáit érinti és a magyar honfoglalás előzményeitől a kora újkorig terjedő időszakot öleli fel. A tanulmányok a klímatörténet, az erdő- és vízgazdálkodás, a gabonatermesztés és állattartás, valamint a mindezzel összefüggő regionális folyamatok kérdéseivel foglalkoznak. A magaslati üledékgyűjtők helyett inkább a középkori települések közelében kijelölt kutatási helyszínek környezettörténeti feldolgozása az érintett tudományágak szoros együttműködésére és részletes történeti-régészeti elemzésére épült.