Habsburg Mária, Mohács özvegye

by 
Réthelyi Orsolya - F. Romhányi Beatrix - Spekner Enikő - Végh András (szerk.)
Price 
11 813 Ft
Price
ISBN 
978 963 9340 50 2
Published 
2005

Budapest, Archaeolingua, 2005
Puhakötés | Paper book 
295 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 295 pages with colored and grayscale images

ISBN 978 963 9340 50 2
Ez a könyv angolul is elérhető | This book is also available in English : http://www.archaeolingua.hu/book/mary-hungary

Tartalomjegyzék // Table of Contents

Az ezredforduló táján több európai város múzeumában kiemelkedő figyelmet szenteltek jeles Habsburg uralkodóknak. Habsburg Máriáról (1505–1558), akit Németalföldön Maria van Hongarije-ként tartottak és tartanak számon, Hollandia 1993-ban két helyszínen, Utrechtben és ’s-Hertogenboschlban rendezett kiállításokat. Később magyar, szlovák és holland összefogással, születésének 500. évfordulóján a Budapesti Történeti Múzeum és a Szlovák Nemzeti Galéria (Pozsony) rendezett közös tárlatot Habsburg Máriáról, II. Lajos magyar és cseh király feleségéről.

Habsburg Mária vitatott alakja a magyar történelemnek, s németalföldi régensi szerepe miatt is kritika érte. 1523-tól céltudatosan törekedett a magyarországi királyi hatalom megerősítésére, a mohácsi csatavesztést követően pedig helytartóként irányította Németalföldet, ahol rendkívüli politikai, pénzügyi és hadvezéri adottságai kibontakozhattak. A hazánkon kívül mindenhol „magyarországi Máriaként” ismert királyné személye, országok fölött átívelő életútja, politikai pályája és egész Európát behálózó kapcsolatrendszere izgalmas téma a hazai és a nemzetközi közönség számára is.

A kötet első felében neves történészek tanulmányait olvashatjuk a korszak udvarának életéről, a tágabb történelmi kontextusról, és magáról a királynéról, a könyv második része pedig a 2005-ös magyar kiállítás katalógusát közli.