Egy kelta falu Győr határában. A ménfőcsanaki késő vaskori település

by 
Károly Tankó
Price 
12 443 Ft
Price
ISBN 
978-615-5766-41-1
Published 
2020

Studien zur Eisenzeit im Ostalpenraum 2.

Budapest, Archaeolingua, 2020
Keménykötés | Hardcover
320 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 320 pages with colored and grayscale images

ISBN 978-615-576-641-1

Table of contents // Tartalomjegyzék

Leírás

Ménfőcsanak a kelta vándorlás egyik kulcsfontosságú lelőhelye Győr közelében. Ez Magyarország, de talán a teljes Kárpát-medence legnagyobb felületen és legteljesebben kutatott késő vaskori települése. Közelében az azonos korú temető több száz sírja is feltárásra került, köztük olyanok is, amelyek mellékleteik alapján egyértelműen a Kr. e. 4. század első felére datálható kelta népmozgással hozhatók összefüggésbe. A lelőhely jelentősége a kelet-magyarországi Sajópetrihez mérhető; a Ménfőcsanakon napvilágra hozott leletanyag feldolgozása és elemzése jelenleg is folyik.

Description

Ménfőcsanak near Győr is the largest excavated late Iron Age settlement complex in Hungary. Its contemporaneous cemetery has also been brought to light, featuring burials with grave goods that connect the site to the Celtic migrations in the first half of the 4th century BC. This site’s relevance is comparable to that of Sajópetri in East-Hungary, and the enormous assemblage unearthed from here is still being processed and analysed. This book presents the findings from the late Iron Age settlement excavated on Szeles Hill at Ménfőcsanak in 1993–1998, providing a comprehensive view on a rural settlement in Transdanubia in the late Iron Age. The book includes a detailed summary in English as well as English captions for the tables and images.