Budapest régiségei XXXVIII

by 
Hanny Erzsébet (szerk.)
Price 
11 813 Ft
Price
ISBN 
0133 1892
Published 
2004

Budapest, Archaeolingua, 2004
Puhakötés | Paper book 
330 oldal, fekete-fehér illusztrációkkal | 330 pages with grayscale images

ISSN 0133 1892

A Budapest Történeti Múzeum Évkönyve.

Tartalom

Bodó Sándor Gerő Győző köszöntése

Altmann Júlia - Lővei Pál Leletegyüttesek a budavári ferences templomból

Bencze Zoltán - Papp Adrienn Török kerámia egy Dísz téri sziklagödör feltárásából          

Bertalan Vilmosné Török, illetve törökkori kerámia Óbudáról

Csorba Csaba A törökellenes harcok heraldikai emlékei: levágott török fejes címereink

Gerelyes Ibolya Kínai szeladon kerámia a budavári palota leletanyagában

Gyöngyössy Márton A Tárnok utcai aranyforintlelet

Irásné Melis Katalin A Budapest Margit-szigeti domonkos apácakolostor pusztulása a 16-17. században

Kovács Gyöngyi Cseréppipák a 17-18. századból

B. Nyékhelyi Dorottya Feliratos török talpas tál a budavári Szent György térről  

Dobrovits Mihály A Szent György téri török talpastál feliratai és értelmezésük

Daróczi-Szabó László Állatcsontok a Teleki palota törökkori gödréből

Papp Tímea Az óbudai Szent Péter prépostság románkori faragványai

Pető Mária Az antik műemlékek állapota és a műgyűjtők tevékenysége a 18. században: utazók feljegyzései alapján

Tóth Anikó Árpád-kori gödrök a Szent György tér délnyugati részén

Csippán Péter 13-14. századi állatcsontleletek a budai Szt. György tér délnyugati részéről

Végh András Matrakcsi Nászuh Buda ábrázolása

Zádor Judit Régészeti adatok a török kori Pestről

Nagy Margit Két késő római kori fegyveres sír az aquincumi canabae nyugati szélén

Békésiné Wellisch Márta Gerő Győző (1924-) műveinek bibliográfiája

Gerő Győzőnek a Budapesti Történeti Múzeum régészeti adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről

Rövidítések = Abbreviations