Across the Mediterranean – Along the Nile, Vols. 1-2

by 
Tamás A. Bács - Ádám Bollók and Tivadar Vida (eds)
Price 
50 551 Ft
Price
ISBN 
978-615-5766-18-3
Published 
2018

Budapest, Archaeolingua, 2018
Keménykötés | Hardcover
980 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal | 980 pages with colored and grayscale images

ISBN 978 615 5766 11 4 – 1. kötet | volume 1
ISBN 978-615-5766-17-6 – 2. kötet | volume 2
ISBN 978-615-5766-18-3 – két kötet | two volumes

Table of Contents Vols 1-2 // Tartalomjegyzék, 1-2. kötet

Description

The present book, dedicated to the distinguished Nubiologist, László Török to celebrate his 75th birthday, is made up of 60 English, German, and French essays authored by a community of internationally renowned scholars. The volume covers thousands of years of Mediterranean, Egyptian, and Nubian history, archaeology, religious history, and art history from prehistoric times to the Middle Ages. As a clear reflection to the Jubilant’s scholarly interest, the bulk of the published papers are centred around Egyptian, Nubian, and late antique studies, besides which contributions on prehistoric Europe, the ancient Near East, and the Roman world are also included. A separate chapter is dedicated to the early modern and modern European reception of the Ancient world. Besides larger syntheses and overviews, a rich array of new excavation results and re-evaluations of famous sites and finds are offered to the reader. All these studies provide new insights into the vibrant and colourful lives of past societies and contribute to a better understanding of the ancient and late antique world of the Mediterranean and its wider environment.

Leírás

A jeles nubiológusnak, Török Lászlónak ajánlott jelen kiadvány hatvan angol, német és francia nyelvű esszét tartalmaz a szakterület nemzetközileg elismert kutatóitól. A kötet a Földközi-tenger vidéke, Egyiptom és Nubia történetének, régészetének, vallás- és művészettörténetének ezer évét öleli fel az őskortól a középkorig. Az Ünnepelt tudományos érdeklődését tükrözendő, a közölt tanulmányok többsége egyiptomi, núbiai és késő-antik témájú kutatások. Emellett több tanulmány szól az őskori Európáról, az ókori Közel-Keletről, valamint a Római Birodalomról. A szerkesztők külön fejezetet szántak az antik tanulmányok újkori és modern újrafelfedezésének. Nagyobb áttekintéseken és szintéziseken túl híres lelőhelyeken végzett új és újraértékelt ásatási eredmények beszámolói közül válogathat az olvasó. A fenti tanulmányok új betekintést adnak az egykori társadalmak színes és életvidám mindennapjaiba és előremozdítják az ókori és késő antik Mediterráneum és tágabb környezete világának behatóbb megismerését.