„Az Alapítók attól a felismeréstől vezérelve hozták létre az Alapítványt, hogy a régészeti, nyelvészeti és történeti tudományok korszerű, integrált művelését, valamint azok eredményeinek publikálását napjaink nehéz gazdasági körülményei között támogassák.” (Részlet az Alapító Okiratból, 1991)

 

Célkitűzéseink

Az Archaeolingua Alapítvány és kiadó egy budapesti székhelyű közhasznú szervezet, amely 1991 óta működik. Az Archaeolingua célja magas szakmai sztenderdeknek megfelelő szakkönyvek kiadása a régészet, történelem, történeti nyelvészet, kulturális örökség és további kapcsolódó diszciplinák területén, kiemelt hangsúlyt fektetve az interdiszciplináris kutatásokra. További céljaink között szerepel a kulturális örökség védelmének promótálása, a kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos ismeretterjesztés, műalkotások létrejöttének és megőrzésének segítése, valamint az örökségvédelemmel kapcsolatos oktatásban való részvétel. Az Archaeolingua Alapítványt a néhai Bökönyi Sándor (az MTA Régészeti Intézetének egykori igazgatója), Wolfgang Meid (az Innsbrucki Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professor emeritusa), és az MTA egykori „Számítástechnika alkalmazása a régészetben” nevű kutatócsoportja alapította 1991-ben.
Kiadónknak két fő sorozata van („Series Maior” és „Series Minor”), és számos egyéb kiadványa, amiket magyar és nemzetközi intézményekkel együttműködésben jelentetünk meg (mint pl. a Bölcsészettudományi Központ Régészeti Intézete, a Közép-Európai Egyetem vagy az Európai Régészeti Tanács). További sorozataink között szerepel az oxfordi Archaeopress kiadóval közösen megjelentetett Central European Heritage (Közép-Európai Örökség) sorozat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vagy az ELTE Egyiptológia Tanszékének kutatásait bemutató sorozatok. Kiadónk egy negyedévente megjelenő, kétnyelvű online szakmai folyóiratot is gondoz, melynek címe Magyar Régészet / Hungarian Archaeology, és amellyel a szűkebb szakmai közönség mellett a laikus érdeklődők tájékozódását is szeretnénk elősegíteni.
Története folyamán az Alapítvány számos egyetemmel, kutatóintézettel működött együtt, mint pl. a Magyar Tudományos Akadémia, az Európai Régészeti Tanács (Europae Archaeologiae Consilium), az Innsbrucki Egyetem, az ICOMOS, a Közép-Európai Egyetem Középkortudományi Tanszéke, a Miskolci Egyetem Őstörténeti és Régészeti Tanszéke, a British Archaeological Reports, a Matrica Múzeum és Százhalombattai Régészeti Park, a grazi Universalmuseum Joanneum, vagy a Magyar Nemzeti Múzeum, hogy csak néhányat említsünk hosszú távú partnereink közül.
Az Archaeolingua mindig is törekedett rá, hogy nemzetközi kutatási projektekben is részt vegyen. Az elmúlt időszakban a Vaskor-Duna (Iron-Age-Danube) projektben voltunk partnerek, amit az Európa Tanács finanszírozott, és ami a kora vaskor (Kr. e. 9–4. század, Hallstatt periódus) erődített településekkel és halomsíros temetőkkel jellemezhető régészeti tájait vizsgálta.

 

Munkatársaink

Jerem Erzsébet, igazgató, főszerkesztő
Kovács Rita, adminisztrátor, tördelő
Lyublyanovics Kyra, szerkesztő
Nemes Szilamér, tördelő
Kiss Zsuzsa, tördelő
Rigó Judit, leltáros
Farkas István Gergő, weboldal kezelő

 

A kuratórium

Az Alapítványt egy héttagú kuratórium igazgatja. Ennek tagjai:

Dr. Laszlovszky József, elnök és képviselő
Dr. Jerem Erzsébet, titkár és képviselő
Dr. Mester Zsolt, képviselő
Dr. Redő Ferenc, tag
Dr. Bartosiewicz László, tag
Dr. Gyucha Attila, tag
Dr. David Philip Davison

 

Hivatalos adatok

Székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 13., 2. em.
Adószám: 19668545-2-42
Számlaszám: CIB Bank 10700464-65868315-51100005

 

Éves beszámolók

Az Alapítvány éves beszámolói az alábbi linkeken elérhetőek.

Archaeolingua Éves Beszámoló, 2017
Archaeolingua Éves Beszámoló, 2018
Archaeolingua Éves Beszámoló, 2019
Ha további kérdése van, kérjük, keresse e-mailben Kovács Ritát (kovacsr@archaeolingua.hu).