The Avars, Byzantium and Italy. A study in chorology and cultural history

 
Csanád Bálint
Ár 
20 000 Ft
ISBN 
978-615-5766-23-7
Kiadás 
2019

Varia Archaeologica Hungarica 31

Budapest, Archaeolingua, 2019
Táblakötés | Hardcover
372 oldal, színes illusztrációkkal | 372 pages with colored images

ISBN 978-615-5766-23-7

Leírás

Jelen kötet átfogóan ismerteti az avar kor régészeti emlékeit, különös figyelmet fordítva a kulturális fejlődést elősegítő számos különböző kulturális hatásnak. Taglalja a korszak legvitatottabb tudományos kérdéseit, így az avar kutatás jelen helyzetét mintegy pillanatképet mutatja be. Fő megközelítése korológián alapul: bizonyos lelettípusok, aranyműves módszerek és temetkezési szokások gyakoriságának vagy hiányának elemzése fényt derít a különböző térségi és kulturális vonásokra, továbbá kiemeli a távoli területek közötti lehetséges kapcsolatokat. Az egyes helyi eloszlások alapos vizsgálata újszerű betekintést enged az Avar Kaganátus anyagi műveltségét alakító fő kulturális hatásokba. A kutatás egyik fő megállapítása, hogy az avar kori anyagban általánosan “bizánci” gyűjtőfogalommal illetett keleti és középső mediterrán kulturális elemeket szükséges külön kezelni, mivel csak csekély hányaduk származik Bizánc központi tartományaiból, többségük Itáliából és más bizánci provinciákból ered. Az avar kori Dunántúl és Alföld tárgyi emlékanyagában mutatkozó különbségek e két térség kulturális hovatartozásában fennállt ezeréves különbségre vezethetők vissza. Az avarok kapcsán felmerülő “Mi a bizánci” kérdés számos szempontból vizsgálható: kiterjedt kutatási területén és összetett megközelítésén keresztül a könyv új megállapítások és elgondolkodtató eredmények gazdag tárházát tárja a Közép-, Kelet- és Délkelet Európa kora középkori történetével és régészetével foglalkozó diákok elé, továbbá új elméleti meggondolásokat nyújt a kora középkori Bizánc anyagi műveltségéhez és annak a Birodalom határterületeire való kisugárzásához.

Share your thoughts!

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.