Publications of the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences

A könyvek kedvezményes Ft-ban számított áráról érdeklődjön a kiadónál!

 

  Mitteilungen - Antaeus Contents of Mitteilungen - Antaeus  
  Antaeus (Mitteilungen…) 1 10 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 2 10 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 3 10 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 4 10 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 5 10 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 6 11 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 7 11 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 8-9 11 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 10-11 11 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 12-13 11 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 14 11 EUR
  Antaeus (Mitteilungen…) 15 GÁSPÁR D.: Römische Kästchen aus Pannonien 1-2 26 EUR
Antaeus (Mitteilungen…) 16 - TÖRÖK L.: Late antique Nubia 36 EUR
  Antaeus 17-18 Vaday 22 EUR
  Antaeus 19-20 22 EUR
  Antaeus 21 19 EUR
  Antaeus 22 (SZŐKE M. B. Hahót-Basin) 22 EUR
  Antaeus 23 (SZŐKE M. B. Hahóter Becken…) 24 EUR
  Antaeus 24 (Barkóczi Festschr.)
Antaeus 25 (Kutzián Fs.)
Antaeus 26
Antaeus 27 38 EUR
Antaeus 28 (Kerka) 53 EUR
Antaeus 29-30 (SZŐKE M. B.) 52 EUR
Antaeus 31-32 (SZŐKE M. B.) 54 EUR
     
  Mitteilungen… Beiheft I.
  Mitteilungen… Beiheft II.
  Mitteilungen… Beiheft III. (Hallstatt-Koll. Veszprém) 24 EUR
     
  Varia Archaeologica Hungarica  
  1. TAKÁCS, M.: Arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken 17 EUR
2. BÖKÖNYI, S. (ed.): Neolithic of South-Eastern Europe and its Near Eastern connection 26 EUR
  3. BÁLINT, CS. (Hrsg.): Keramik der Saltovo-Majaki Kultur 26 EUR
  4. BÁLINT, CS.: Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (VAH 4) 17 EUR
  5. BENKŐ, E.: A közékkori Keresztúr-Szék régészeti topográfiája (VAH 5)
  6. KOVÁCS, L.: Das früharpadzeitliche Graberfeld von Szabolcs 29 EUR
  8. VIDA, T.: Die awarenzeitliche Keramik 46 EUR
10. BÁLINT, CS. (Hrsg.): Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jh. 56 EUR
  11. HOLL, I.: Funde aus dem Zisterzienkloster in Pilis. (Die Ausgrabungen in Pilisszentkereszt I.) 26 EUR
  12. SIKLÓSI, GY.: Die mittelalterlichen Wehranlagen, Burg- und Stadtmauern von Székesfehérvár (VAH 12) 26 EUR
  13. SZENTPÉTERI, J. (Hrsg.): Archäologische Dekmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I-II. Bp., 2002 62 EUR
  14. HEROLD, H.: De frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54 36 EUR
15. BÁNFFY, E.: The 6th Millennium BC boundary in Western Transdanubia 38 EUR
  16a. BÁLINT, CS.: A nagyszentmiklósi kincs 47 EUR
  17. HOLL, I.: Fundkomplexe des 15-17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda 35 EUR
18. MENDE, B. G. (ed.): Research on the Prehistory of Hungarians. A review 46 EUR
19. GÁL, E. – JUHÁSZ, I. – SÜMEGI, P. (eds): Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary
20. ZATYKÓ, CS. – JUHÁSZ, I. – SÜMEGI, P. (eds): Environmental archaeology in Transdanubia
21.WHITTLE, A. and the School of History and Archaeology, Cardiff University (eds): The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain : investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés
22. MIKLÓS, ZS.: Tolna megye várai 48 EUR
23. KULCSÁR, G.: The Beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin
24. ZALAI-GAÁL, I.: Die Soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens 54 EUR
25. Andrea H. VADAY, Dénes JANKOVICH B., László KOVÁCS: Archaeological Investigations in County Békés 1986–1992 62 EUR

26. GYÖNGYI KOVÁCS and GABRIELLA KULCSÁR (eds): Ten Thousand Years Along The Middle Danube - Life and Early Communities From Prehistory to History

27. Kiss, Viktória: Middle Bronze Age Encrusted Pottery in Western Hungary

45 EUR

28. Dénes Jankovich B. and Imre Szatmári:
Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén
(Archaeological Research in the Great Hungarian Plain Micro-region)

48 EUR

29. Tünde Horváth:
The Prehistoric Settlement at Balatonőszöd–Temetői-dűlő
The Middle Copper Age, Late Copper Age and Early Bronze Age Occupation

54 EUR

30. István Zalai-Gaál, André Grisse, Anett Osztás und Kitti Köhler:
Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums
(5. Jahrtausend v. Chr.)

40 EUR
     
  Fontes Archeologici Hungariae  
  BURGER, A.: Das spätrömische Graberfeld von Somogyszil
  ECSEDY, I.: The people of pit-grave kurgans in Eastern Hungary
  GABLER, D. – VADAY, A.: Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien
  GARAM, É.: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre
  H. GYÜRKY, K.: Das mittelalterliche Dominikaner-Kloster in Buda
  HOLL, I.: Kőszeg vára a középkorban
  NOVÁKI, GY. - SÁNDORFI, GY. - MIKLÓS, ZS.: A Börzsöny őskori és középkori várai
  PATAY, P.: Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföldek
  SÁGI, K.: Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó
  SZŐKE, B. M. – VÁNDOR, L.: Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője
  TOPÁL, J.: The southern cemetery of Matrica /Százhalombatta-Dunafüred/
  TROGMAYER, O.: Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé
     
  Studia archaeologica  
  10. MAKKAY, J.: The Tiszaszőlős treasure 28 EUR
     
  Magyarország Régészeti Topográfiája  
  Magyarország Régészeti Topográfiája 2
  Magyarország Régészeti Topográfiája 3
  Magyarország Régészeti Topográfiája 4
  Magyarország Régészeti Topográfiája 5
  Magyarország Régészeti Topográfiája 6
  Magyarország Régészeti Topográfiája 9
  Magyarország Régészeti Topográfiája 10-11
Magyarország régészeti topográfiája 11. kötet, Pest megye - Az aszódi és a gödöllői járás 90 EUR
     
  Monumenta Avarorum Archaeologica  
  1. JUHÁSZ, I.: Awarenzeitliche Gräberfeld in der Gemarkung von Orosháza 24 EUR
  2. NAGY, M.: Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest I-II 29 EUR
  3. ROSNER, Gy.: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szekszárd-Bogyiszlói Straße 29 EUR
  4. TETTAMANTI, S.: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Vác-Kavicsbánya 24 EUR
  5. GARAM, É.: Funde byzantinische Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts 37 EUR
  6. KISS, A.: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. 1-2 Teil 48 EUR
7. JUHÁSZ, I.: Awarenzeitliche Gräberfeld in Szarvas-Grexa-Téglagyár 34 EUR
8. HEINRICH-TAMÁSKA, O.: Die Stein- und Glasinkrustrationskunst des 6. Und 7. Jahrhunderts im Karpatenbecken 46 EUR
     
  Régészeti Tanulmányok  
  3. GÁBORI, M.: A késői paleolitikum Magyarországon
     
  Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR)  
  BURGER, A.: Die Skulpturen des Stadtgebietes von Sopianae…
ERTEL, Chr. - PALÁGYI, S. - REDŐ, F.: Die Skulpturen des Stadtgebietes von Salla
  FARKAS, Z. – GABLER, D.: Die Skulpturen des Stadtgebietes…
  T. BÍRÓ, K. (ed.): Őskori kovabányászat és kőeszközazonosítás I-II 22 EUR
  BOUCZ, T. - GABLER, D.: A savariai városfal 22 EUR
Corpus römischen Funde im europäischen Barbaricum. Ungarn. 1. Vaday, A. (Hrsg.): Komitat Szolnok 48 EUR
  HUM, L. - GULYÁS, S. - SÜMEGI, P. (eds): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary 38 EUR
  FEJÉR, M. – HUSZÁR, L.: Bibliographia numismaticae Hungaricae
  FITZ, J.: Der Geldumlauf der römischen Provinzien im Donaugebiet
  GARAM, É.: Cemeteries of avar period at Tiszafüred 60 EUR
  GEREVICH, L.: The art of Buda 22 EUR
  GEREVICH, L. (ed.): La formation et le développement des métiers au moyen âge Ve-XIVe s.

  JAKABFFY, I.: A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája 1967-77

  KISS, G.: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei

  MAKKAY, J. - STARNINI, E. - TULOK, M.: Excavations at Bicske-Galagonyás /part III/. The Notenkopf and Sopot-Bicske …

26 EUR

  M. NEPPER, I.: Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei I-II

58 EUR

  REJHOLCOVÁ, M.: Pohrebisko v Čakajovciach /9.-12. storocie/ /Das Gräberfeld von Čakajovce /9.-12. Jahrhundert/ I-II

31 EUR

  CS. SÓS, Á. – BÖKÖNYI, S.: Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár

  CS. SÓS, Á. - Salamon, Á.: Cemeteries of the Early Middle Ages /6th-9th centuries/ at Pókaszepetk

34 EUR

  SÜMEGI, P.: Loess and upper paleolithic environment in Hungary

55 EUR

  SZILÁGYI, J. Gy.: Corpus vasorum antiquorum. Hongrie. 1.fasc.

22 EUR

  VISY, ZS. (ed.): Hungarian archaeology in the turn of the Millennium  
     
  Egyéb kiadványok  
Gördülő idő : régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között
Révész László: Heves megye 10-11. századi temetői