Deserting Villages - Emerging Market Towns. Settlement dynamics and land management in the Great Hungarian Plain 1300-1700

Series Minor No. 39.

Budapest, Archaeolingua, 2016
Nyelv: angol
Puhakötés
Terjedelem: 320 oldal, színes és fekete-fehér illusztrációkkal

ISBN 978-963-9911-90-1

A könyv középpontjában az Alföld középső részének változó településszerkezete áll. Bár a kérdéskört különféle történeti, néprajzi és régészeti kiadványok sokoldalúan vizsgálták és elemezték, ez a könyv az első kísérlet a Duna–Tisza köze táj- és településtörténetének átfogó, interdiszciplináris összefoglalására. A szerző fő célja az volt, hogy a korabeli politikai, gazdasági és környezeti háttérbe ágyazottan áttekintést adjon a településrendszerek és termőföld-gazdálkodási gyakorlat fejlődéséről és átalakulásáról. A könyv célja, hogy bemutassa, miként alakult ki a késő középkori falvak és mezővárosok hálózata a tizenharmadik századtól kezdve, és ezt a mintázatot hogyan váltotta fel néhány, elhagyott falusi földekkel körülvett mezővárosi magtelepülés. A tanulmány foglalkozik továbbá Kecskemét topográfiai és morfológiai fejlődésével, melynek eredményeképpen ez a mezőváros a tizenötödik századra a Duna–Tisza köze középső részének fő városi központja lett, és a tizenhatodik században jelentős gazdasági növekedést mondhatott magáénak. A könyv alapvető módszertani segédletként kíván szolgálni a település- és gazdaságtörténet, a helytörténet, a régészet és a néprajz kutatói, valamint a tájtörténeti tanulmányok iránt érdeklődők számára. Így elősegítheti a magyar településtörténet iránti nemzetközi érdeklődést, és összehasonlító tanulmányok alapjául szolgálhat városi és vidéki kontextusban egyaránt.

Share your thoughts!

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.